Day care

Op The Farm is een day care opgezet om opvang te bieden aan de kinderen van 0 tot 6 jaar die woonachtig zijn op het project en uit de omgeving. Er is een apart gebouw voor de day care waar de kinderen eten, spelen, leren en zich ontwikkelen. Daarnaast beschikken we over een badkamer waar de kinderen dagelijks gewassen worden. In de day care wordt voornamelijk Engels gesproken tegen de kinderen. Door de inzet van de vrijwilligers is het Engels van de kinderen drastisch vooruit gegaan. Naast het aanleren van de Engelse taal wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, het alfabet, tellen, etc.

On The Farm a day care has been set up for the children who live on The Farm (and for the children who live in the community). There is a separate building for the day care where the children are giving a bath every morning in the bathroom that has been built especially for them. The children are taught a solid base to help them have a nice start at school (Grade R). The main language spoken in the day care is English, spoken by the volunteers. isiZulu is spoken by the women who work in the day care, especially for disciplining the children. the childrens English has improved drastically since the first volunteers came to the project and it is essential that the younger children also learn to speak this language well. Besides teaching them English, we focus on teaching them social skills, the alphabet, counting, etc.

Advertisements